Empresa

Empresa familiar fundada el 1979 com a COMIRO S.A.

En aquells moments dedicada principalment a la distribució d’olis industrials i lubrificants, a la venda de corretges per tot tipus de maquinària agrícola e industrial, grups electrògens i motors Matakas.

El 1985, la raó social passa a ser COMIRO S.L., amb la introducció de venda i lloguer de carretilles elevadores marca Fenwick. Dedicats cada vegada més al món industrial i de la construcció, ens endisem al la venda de dumpers, grúes elevadores i carretons elevadors.

El 1990, agafem la distribució oficial de Carburos Metàlicos, empresa dedicada al gasos industrials, medicinals i alimentàris i a la venda de materials per a la soldadura.

Actualment, especialitzats en la venda, lloguer i reparació de les carretilles elevadores, com a distribuidors oficials per la provincia de Girona de Nissan-Unicarriers.

També especialitzats amb tot tipus de material per la mecanització, soldadura i gasos industrials.

Back to Top
Shopping Cart
Close
  • No products in the cart.